Srednješolci učijo plavati osnovnošolce

V lanskem letu nam je s pomočjo družbe Henkel Maribor (omogočila nam je, da smo kandidirali na Henkel MIT project support, ki je gradnjo finančno podprla) in srednješolcev, ki imajo slovenske sponzorje (pomagali so z delom), upelo zgraditi nov bazen v vasi Bufuka ob jezeru Bunyonyi.

foto: Laban Ahimbesibwe

foto: Laban Ahimbesibwe

Srednješolci pa za aktivnostmi niso zaključili, ko je bil bazen končan, temveč svoje delo nadaljujejo kot učitelji plavanja. Že konec lanskega leta je v bazenu potekala šola plavanja.

foto: Laban Ahimbesibwe

foto: Laban Ahimbesibwe

Komentiraj

Boljše možnosti za učenje plavanja na jezeru Bunyonyi

foto: Laban Ahimbesibwe

foto: Laban Ahimbesibwe

Bazen v katerem so se v zadnjih desetih letih naučili plavati prenekateri učenci OŠ Bufuka pa tudi drugi je bil že precej dotrajan. Zaradi varnosti je bil potreben potreben temeljite prenove.

foto: Laban Ahimbesibwe

foto: Laban Ahimbesibwe

Eden izmed večjih letošnjih projektov Društva Edirisa Slovenije v Ugandi je zato gradnja novega bazena. Dolgo časa smo iskali sredstva in izjemno smo hvaležni družbi Henkel Maribor, ki nam je omogočila, da smo kandidirali na Henkel MIT project support, kjer so nas finančno podprli.

foto: Laban Ahimbesibwe

foto: Laban Ahimbesibwe

Dela uspešno vodi naš sponzoriranec Laban Ahimbisibwe, pomagajo pa tudi drugi dijaki, ki jih Društvo Edirisa Slovenije že več let sponzorira, kar dokazuje, da naša podpora dijakom in študentom v Ugandi ni zaman. Če bodo dela potekala po načrtu bo šola plavanja letos delovala že v novem bazenu.

foto: Laban Ahimbesibwe

foto: Laban Ahimbesibwe

Komentiraj

Uspehi projekta

Največji uspeh projekta je verjetno nakup zemlje. Ljudstvo Batwa, ki je bilo zaradi ustanovitve nacionalnih parkov brez nadomestila izgnano iz gozdov, namreč še vedno pogosto živi na tuji zemlji.

Ogled zemlje v skupnosti Nyakabungo

Ogled zemlje v skupnosti Nyakabungo

Ogled zemlje v skupnosti Murambo

Ogled zemlje v skupnosti Murambo

Uspeh je predvsem to, da so lastniki zemlje postali Batwa. Kot je povedal poglavar skupnosti Nyakabungo, je izjemno vesel, da so lastniki oni in ne organizacija, ki je pomagala pri nakupu zemlje. Rekel je, da je to edini primer, ki ga pozna, da so lastniki oni sami. To jim neizmerno veliko pomeni in jim daje še dodatno motivacijo, da bodo zemljo obdelovali in skrbeli za rednejšo prehrano svojih družin.

Zemlja je v lasti Batwa skupnosti!

Zemlja je v lasti Batwa skupnosti!

Iz tega sledi še večji uspeh, in sicer, da so Batwa dokazali, da so izjemno delavni in, da jim npr. pri izkopavanju krompirja, večina izmed nas ne pride niti do kolen. Tudi to je izjemnega pomena, saj se Batwa še vedno prepogosto srečujejo s poniževanji in diskrimanicijo na račun njihovega preteklega načina življenja. »S tem, ko obdelujemo svojo zemljo, nas tudi drugi bolj spoštujejo«, je povedala Charity is skupnosti Murambo. K temu je prispeval tudi tečaj osnovnega opismenjevanja. Večina pripadnic in pripadnikov ljudsva Batwa je nepismenih in zato, namesto podpisa, svojo prisotnost potrdijo s prstnim odtisom. To je včasih ponižujoče. Tisti, ki so se udeležili tečaja opismenjevanja, se sedaj končno lahko podpišejo, pa čeprav še precej okorno.

Tečaj funkcionalne pismenosti v skupnosti Makanga

Tečaj funkcionalne pismenosti v skupnosti Makanga

Projekt je ponudil tudi tečaj pletenja in šivanja. Tisti, ki so uspešno zaključili tečaj pletenja, so dobili pletilne stroje, tisti, ki pa so uspešno zaključili tečaj šivanja, pa šivalne stroje.

Tečaj šivanja v skupnsti Makanga

Tečaj šivanja v skupnosti Makanga

Tudi tečaji izdelovanja ročnih izdelkov so bili kar uspešni, prav tako vse aktivnosti za spodbujanje otrok k rednejšemu obisku osnovne šole.

Seveda obstajajo tudi neuspehi, ki pa jih razumemo kot izzive in pobude za boljše delo v prihodnje.

Irma

Komentiraj

Študijski obisk dveh predstavnic partnerske organizacije iz Ugande v Sloveniji

Od 9. do 20. aprila smo v Sloveniji gostili dve predstavnici naše partnerske organizacije UOBDU iz Ugande. Penninah Zaninka in Charlotte Ninashaba sta obiskali Slovenijo v okviru projekta »Moč Batwa žensk: z novim znanjem do boljšega položaja ljudstva Batwa na jugozahodu Ugande«. Obiskali smo fakulteto za humanistične študije v Kopru, Fakulteto za turistične študije v Portorožu in Filozofsko fakulteto (oddelek za etnologijo in antropologijo) v Ljubljani. Večino aktivnosti smo izvedli v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, ki je v istem času gostil predstavnico njihove partnerske organizacije iz Ruande ter z našim projektnim partnerjem iz Slovenije, društvom Matafir. Na omenjenih fakultetah smo skupaj predstavili razvojne projekte, situacijo ljudstva Batwa, izzive s katerimi se soočamo, razmišljali pa smo tudi, kaj razvoj sploh je in kam nas le-ta pelje.

Penninah (koordinacija projektov v organizaciji UOBDU iz Ugande) na Filozofki fakulteti (oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) razlaga situacijo ljudstva Batwa

Penninah (koordinacija projektov v organizaciji UOBDU iz Ugande) na Filozofki fakulteti (oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) razlaga situacijo ljudstva Batwa

Srečali smo se tudi s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve RS, 15. aprila pa smo v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani pripravili predstavitev projektov. Po uradnem delu je sledil še bazar ročnih izdelkov iz Ugande in Ruande ter neformalno druženje.

Obisk na Ministrstvu za zunanje zadeve RS

Obisk na Ministrstvu za zunanje zadeve RS (foto: arhiv Mirovnega inštituta)

Predstavitve projektov v Slovenskem etnografskem muzeju je bila deležna veliko zanimanja

Predstavitve projektov v Slovenskem etnografskem muzeju je bila deležna veliko zanimanja (foto: arhiv Mirovnega inštituta)

Situacija ljudstva Batwa v Ugandi (staroselsko ljudstvo in hkrati najbolj diskriminirana manjšina v Ugandi), katerim tekom projekta skušamo preko različnih aktivnosti omogočiti bolj dostojno življenje je v marsičem primerljiva z romsko situacijo pri nas, zato smo obiskali romski skupnosti na Dolenjskem in v Prekmurju. Na Dolenjskem smo obiskali osnovno šolo Bršljin, v katero je vključeno precej romskih otrok. Romska pomočnica Bojana nam je opisala njeno delo, ki je namenjeno spodbudi in pomoči romskim otrokom pri rednem obisku šole. Našli smo neverjetno veliko podobnosti v primerjavi z vključevanjem otrok ljudstva Batwa v šolo, pa čeprav le-ti živijo v drugih razmerah na drugem koncu sveta. Obiskali smo še Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, kjer so nam prijazno obrazložili njihove dejavnosti in delo z manjšinami (Romi, migranti) in nam omogočili obisk dnevnega centra v romskem naselju.

Penninah med pogovorom z mladimi Romi na Dolenjskem

Penninah med pogovorom z mladimi Romi na Dolenjskem

Charlotte in Penninah sta predstavili tradicionalen ples iz Ugande

Charlotte in Penninah sta predstavili tradicionalen ples iz Ugande

Obiskali smo tudi romsko skupnost Kamenic v Prekmurju, kjer smo preživeli celo popoldne, saj so nam razkazali številne aktivnosti s katerimi se ukvarjajo (zeliščni vrt, muzej itd.) ter predstavili želje in ideje za nadaljnje delo.

Obisk romske skupnosti Kamenci v Prekmurju

Obisk romske skupnosti Kamenci v Prekmurju

09 10IMG_0268

Penninah in Charlotte sta bili z obiskom navdušeni, predvsem pa jima je v spominu ostala gostoljubnost vseh, ki sta jih srečali, presenetilo pa ju je tudi dejstvo, da tudi v Sloveniji, še vedno veliko ljudi živi na precej »tradicionalen« način.

Na podeželju

Na podeželju

V Ljubljani

V Ljubljani (foto: Alma Rogina)

Komentiraj

Delavnice o stereotipih

Delavnice za učitelje osnovnih šol, ki jih obiskujejo tudi otroci ljudstva Batwa (manjšina, staroselsko ljudstvo na JZ Ugande), so bile tudi letos namenjene izboljšanju odnosov znotraj razreda ter iskanju praktičnih rešitev, kako se najbolj učinkovito soočiti s težavami, ki Batwam onemogočajo in otežujejo reden obisk osnovne šole.

Poleg revščine in nespodbudnega domačega okolja, je največji razlog diskriminacija otrok ljudstva Batwa s strani večinskega ljudstva – sošolcev ter tudi drugih. Učitelji so se razgovorili o dejanski situaciji v razredu in skupaj smo slušali iskati smernice za nadaljnje delo, ki bo kar najbolj spodbudno tudi za Batwe.

Ker pa diskriminacija izhaja iz stereotipov, smo del delavnice namenili spoznavanju le-teh,  posledicam stereotipnega označevanja določenih skupin ljudi ter kako se le-tem izogniti; predvsem v šoli.

Še več podobnih delavnic je bilo izvedenih za učence šestih osnovnih šol.

Delavnice za učitelje: opisujemo različne slupine ljudi

Delavnice za učitelje: opisujemo različne slupine ljudi

Delavnice za učitelje: opis belcev - stereotipi?

Delavnice za učitelje: opis belcev – stereotipi? (Izraz “Bazungu” onačuje belce)

Eva Ulčnik, prostovoljka, ki je sodelovala pri izvedbi omenjenih delavnic je zapisala:

»Učence in učitelje smo z delavnicami o stereotipih spodbudili k razmisleku o stvareh, ki se zdijo na prvi pogled samoumevne – predvsem o odnosu do pripadnikov ljudstva Batwa in belcev. Predstavili smo jim nove možne poglede, ki se razlikujejo od ustaljenih predstav. Skozi diskusijo smo si skušali predstavljati, kako se počutijo pripadniki različnih skupin oziroma predstavili svoje izkušnje ob stiku le-teh. Razmišljanje o tem je vsekakor potrebno, saj so ti stiki vse pogostejši in na tak način je sobivanje lažje. Udeleženci delavnic so izvedeli nekaj novih stvari o kulturi in načinu življenja ljudstva Batwa pa tudi Slovencev/ Evropejcev. Ti dve kulturi smo jim skušali predstaviti na nestereotipen način in ju hkrati primerjali z večinskim ljudstvom Bakiga. S konkretnimi primeri, kjer smo ugotovili, da lahko pripadnik ljudstva Mutwa doseže višjo stopnjo izobrazbe kot Evropejec ali Mukiga, da se tudi Evropejci učimo angleščine v šoli in ročno obdelujemo vrtove, smo otrokom in učiteljem želeli pokazati razlike in podobnosti med nami, ki delajo naša srečanja še bolj zanimiva ter kako pomembno je spoznati človeka preden si ustvarimo sliko o njem.«

Delavnice za učence: fotografije, ki prikazujejo prizore iz vsakdanjega življenja pri nas, a jih otroci v Ugandi ne poznajo

Delavnice za učence: fotografije, ki prikazujejo prizore iz vsakdanjega življenja pri nas, a jih otroci v Ugandi ne poznajo

Delavnice za učence v eni izmed knjižnic, ki jih je postavilo Društvo Edirisa Slovenije

Delavnice za učence v eni izmed knjižnic, ki jih je postavilo Društvo Edirisa Slovenije

Irma Šinkovec

Komentiraj

Kmetijski program

V treh skupnostih ljudstva Batwa poteka kmetijski program, ki je del projekta »Moč Batwa žensk«. Namen je prispevati k prehranski varnosti. Ljudstvo Batwa se v preteklosti ni ukvarjalo s kmetovanjem, saj so živeli v gozdu in je bilo njihovo preživetje odvisno od lova in nabiralništva. Danes živijo na obrobju gozdov na JZ Ugande, kjer je glavni vir preživetja prav kmetovanje, zato se s pomočjo naše partnerske organizacije UOBDU skušajo naučiti tudi teh veščin.

DSC00969

Foto: arhiv UOBDU: Skupnost Nyakabungo

Vsaki skupnosti smo kupili potrebno orodje ter nekaj koz. Zanje so zgradili hlevčke, pod katerimi bodo zbirali naravno gnojilo; poseben poudarek bo namreč na organskem gnojenju zemlje. V začetku deževne dobe so posadili krompir in drugo zelenjavo ter zgradili lope za shranjevanje pridelkov in orodij. Upamo le, da bo dovolj dežja in dovolj pridelka, ki bo izboljšal njihovo revno vsakodnevno prehrano, ter da bodo del pridelka uspeli prihraniti za  naslednjo sezono, in bodo lahko posadili lastna semena.

Foto: arhiv UOBDU: hlev za koze

Foto: arhiv UOBDU: hlev za koze

Komentiraj

Z novim znanjem do boljšega položaja

Projekt, ki smo ga spet zavili v zapletene besede “Moč Batwa žensk: z novim znanjem do boljšega položaja ljudstva Batwa na jugozahodu Ugande“, izhaja iz lanskoletnega projekta in vsebuje aktivnosti, ki neposredno odgovarjajo na potrebe in želje, ki so bile izražene v času izvajanja zadnjega projekta, pa tudi že prej. Projekt traja od maja letošnjega leta pa do oktobra 2014.
V treh skupnostih ljudstva Batwa že potekajo kmetijske delavnice, v dveh pa tudi delavnice izdelovanja ročnih izdelkov. Tako kmetijske delavnice kot delavnice ročnih izdelkov, so bile skrbno načrtovane, saj želimo, da so učinki čim bolj učinkoviti in dolgoročni.

Pregled izdelkov, ki jih v skupnostih že znajo izdelovati in načrtovanje težko pričakovanih nadaljnih delavnic izdelovanja tovrstnih izdelkov

Pregled izdelkov, ki jih v skupnostih že znajo izdelovati in načrtovanje težko pričakovanih nadaljnih delavnic izdelovanja tovrstnih izdelkov

Del poročila: ocena stanja in potreb glede izdelovanja ročnih izdelkov: “Izdelki, ki so jih ob obisku pokazali v obeh skupnostih, so bili slabe kakovosti ter prašni. Ugotovljeno je bilo, da Batwa niso bili deležni dovolj usposabljanj in so zato nadaljnja usposabljanja zelo dobrodošla. Za izdelovanje uporabljajo raznovrstne naravne materiale, ki jih je mogoče dobiti v okolici. Le-te barvajo z naravnimi barvili. Pri izdelavi se poslužujejo tudi reciklaže, saj uporabljajo plastične vrečke in vreče za krompir. Ta metoda ima velik tržni potencial. Izogniti bi se morali uporabi rafije, saj le ta ne uspeva v njihovi okolici, bolj priporočljivo in trajnostno je namreč uporabljati materiale, ki jih lahko dobijo neposredno v njihovi okolici.Želja po učenju novih spretnosti izdelovanja ročnih izdelkov je velika.”

Več novic direktno iz skupnosti ljudstva Batwa na JZ Ugande pa v naslednem blogu.

Irma

Komentiraj

Pozdrav iz Ugande

Zaradi krize v Sloveniji se denarja na našem računu zbere vsako leto manj, zato moramo res dobro premisliti, kako ga najbolj koristno porabiti. Lani smo ga namenili za nujno prenovo bazena na jezeru Bunyonyi, letos pa so bili na vrsti učenci sedmega razreda.

Naš glavni namen je razvijanje bralne kulture, zato se je odločitev, da peljemo 10 najbolj vztrajnih bralcev za nagrado v živalski vrt, ki je skoraj 500 km oddaljen od njihove šole, izkazala kot dobra.  Ravnatelja OŠ Ryabirengye in OŠ Nyakasiru sta skupaj s knjižničarjem izbrala na vsaki šoli 5 učencev, najeli smo minibus in šli na dolgo pot. To je bilo za večino učencev sploh  prvo potovanje, ki pa je bilo zaradi obnavljanja ceste precej naporno. V glavno mesto Kampala smo prišli šele pozno zvečer. Z nami je bil tudi  ravnatelj OŠ Ryabirengye, v hotelu pa se nam je pridružila še Argentinka  Alma, nova managerka Edirise UK Uganda ter prostovoljki Anja iz Slovenije in Jessica iz Anglije.

V hotelu v Kampali

V hotelu v Kampali

Po zajtrku smo se odpeljali v živalski vrt. Tam so učenci z zanimanjem opazovali številne živali, ki so jih sploh prvič videli.

Pot smo nadaljevali na letališče, kjer smo iz restavracije lahko spremljali dogajanje na stezi, pa še s pijačo so nam postregli. Imeli smo srečo, saj so v eni uri vzletela kar tri letala. Promet se od leta 2007, ko so letališče prenovili, hitro povečuje in lani so našteli že 1.230.000 potnikov. Tik pod nami je stal ogromen Airbus in učenci so z osuplostjo poslušali, ko sem jim pripovedovala in skicirala, kakšna je notranjost letala in kaj se med dolgim poletom dogaja v njem. Za večino je bil obisk letališča najbolj zanimiv del naše poti.

Ogledali smo si tudi Lake Victoria, saj sta živalski vrt in letališče tik ob njem. Učenci so prvič videli toliko vode in ribiške čolne, saj so njihovi domovi v hribovitem južnem delu države.

Prečkanje ekvatorja

Prečkanje ekvatorja

Zadnja točka ogleda je bil Narodni muzej Uganda v Kampali, ki hrani zelo lepo urejene zbirke, najzanimivejši pa sta zbirka glasbil in zunanja postavitev opremljenih tradicionalnih koč iz vseh delov Ugande.

Učenci so v poseben zvezek, ki bo imel svoje mesto v šolski knjižnici, vpisali svoje vtise in tudi kaj narisali. Za vse je bilo to posebno doživetje, o katerem bodo še dolgo pripovedovali drugim učencem in jih s tem spodbudili k pogostejšemu obiskovanju knjižnic.

Učenci se želijo še posebej zahvaliti vrstnikom iz Kranja, ki so že lani zbrali denar za hrano na ekskurziji.

Marta

Komentiraj

Knjige v rokah ljudstva Batwa

Ljudske pripovedke, ki so bile izdane v knjigi v okviru lanskoletnega projekta, so že lani romale v vasi, šole, skratka v roke vseh, ki so se želeli seznaniti s tem delom bogate in zanimive kulture ljudstva Batwa.
Ker pa nam še ni uspelo doseči prav vseh skupnosti, s tem delom nadaljujemo, pravzaprav to počnejo naši ugandski prijatelji in pred dnevi smo bili veseli Mihovega navdušenega pisma, v katerem pravi: “S skupino gostov smo sli do Echuye do ene od Batwa skupin, s sabo pa sem vzel zavitek knjig pripovedk. Kako so se gospe in gospodicne razveselile in takoj zacele brati (glej prilogo)! Super je bilo tudi, da je bil zraven Martin in so lahko videli, kdo je knjigo ilustriral.”

foto: Miha Logar

foto: Miha Logar

Irma

Komentiraj

Kruh le v sanjah

Poskusiti kos belega kruha je tisto, o čemer otroci OŠ Ryabirengye na JZ Ugande lahko le sanjajo. Po zaslugi učencev 7. razreda OŠ Mesto iz Škofje Loke pa so se jim te sanje letos julija uresničile.

Na predavanjih po slovenskih šolah otroke spodbujam k solidarnosti do ugandskih vrstnikov. Drobne cente, ki jim kdaj ostanejo v žepu, lahko v ta namen zbirajo v majhni posodici iz posušene trave, kakršne izdelujejo ugandske mame. Posebej poudarim, naj denarja ne dajo starši, ampak le učenci od svoje žepnine. Denar smo tokrat porabili za nakup kruha in v podeželski šoli Ryabirengye ga je ob našem obisku vsak od 580 otrok dobil za malico en kos. V Ugandi vsak cent šteje.

Načrt, da nekaj najbolj vestnih obiskovalcev naših knjižnic nagradimo z izletom v 500 km oddaljeno glavno mesto Kampala, pa se letos žal ni uresničil. Denar, ki so ga jeseni zbrali učenci OŠ Stane Žagar iz Kranja za prehrano na tem izletu, zato še čaka na našem računu in spomladi bo za ta namen porabljen.

Glavni namen izleta bo obisk živalskega vrta, saj v teh krajih še nihče ni videl slona, žirafe ali leva. Vse te velike živali so v posebnih parkih, kamor žal gre lahko le tisti, ki ima v žepu nekaj sto dolarjev. Tudi to je Afrika!

Marta

Komentiraj