Dejavnosti

DELAVNICE

Večino sedanjih članov Društva Edirisa Slovenije povezujejo večkratne izkušnje prostovoljnega dela v Ugandi. Uganda nas je napolnila z doživetji in novimi spoznanji. Vse to želimo prenašati naprej, zato predvsem otrokom v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah skušamo približati svet njihovih vrstnikov v Ugandi, pa tudi v ostalih afriških deželah in tako pripomoči k vzgajanju strpnosti, spoštovanju drugačnosti, spoštovanju lastne in tujih kultur ter k mednarodnemu sodelovanju in medkulturnemu dialogu. Za več informacij se lahko obrnete na info@edirisa. si.

Na delavnicah predstavimo tudi izdelke, ki so jih naredili otroci v Ugandi, žogo, risbice, knjižice zgodb, različne instrumente in ročne izdelke, ter kratke filmčke o življenju pri njih ter še nekatere druge zanimive predmete.

Med otroki v Ugandi in otroki v Sloveniji pa potekajo tudi dopisovanja in pisma so na obeh straneh vedno nestrpno pričakovana …

pismo Abela iz Bufuke namenjeno učencem v Ledinah

Šole, vrtci ali druge organizacije, ki želite, da pridemo del Ugande predstaviti tudi k vam, ste vabljene, da se nam oglasite. Veseli bomo vašega vabila.

PROJEKTI

Cilj razvojnih projektov je opolnomočenje najšibkejših skupin oz. skupnosti v Ugandi. Pri izvajanju projektov si prizadevamo za upoštevanje človekovih pravic in uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja.

Sposobnost branja – okno do znanja

Knjižnica – temelj bralne kulture in vir znanja

Opolnomočenje ljudstva Batwa na poti k univerzalni osnovnošolski izobrazbi v Ugandi

Učenje za življenje

Moč Batwa žensk: z novim znanjem do boljšega položaja ljudstva Batwa na jugozahodu Ugande

Več informacij o obeh projektih je na voljo na strani “Projekti“.

PODPORA SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V UGANDI

Kar nekaj dijakom v Ugandi je s pomočjo dobrosrčnih donatorjev omogočeno obiskovanje srednje šole. Donatorji dijakom plačujejo šolnino, pa tudi nekaj najnujnejših stvari, ki jih posamezna šola zahteva, dijaki in njihove družine pa si tega ne morejo privoščiti.
Izobrazba je v deželah v razvoju ključnega pomena, zato si v društvu prizadevamo za redno plačevanje šolnin, potrebno komunikacijo ipd. Za več informacij pišite na marta.satler@gmail.com ali pa si poglejte pod zavihkom Donacije.