Vabilo na predstavitev projekta in otvoritev fotografske razstave

Skupaj s projektnim partnerjem Društvom Matafir vas vabimo na:

– Predstavitev projekta »OPOLNOMOČENJE LJUDSTVA BATWA NA POTI K UNIVERZALNI OSNOVNOŠOLSKI IZOBRAZBI V UGANDI«
– Otvoritev fotografske razstave »Batwa«

KDAJ: V četrtek, 6. septembra 2012, ob 18.00
KJE: Slovenski etnografski muzej v Ljubljani (upravna hiša SEM, 2. nadstropje)

Več o projektu si lahko preberete pod zavihkom “Projekti“.

Vljudno vabljeni!

Komentiraj

Srečanje z dijaki srednjih šol

V kraju Kabale je drugo trimesečje letošnjega šolskega leta v polnem teku in prav te dni dijaki srednjih šol, za katere Društvo Edirisa Slovenije plačuje šolnine, pišejo zahtevne izpite. Povabili smo jih, da se skupaj pogovorimo  o uspehu in naših pričakovanjih. Sestanka se je udeležila tudi Sheila Windridge, ki vodi Ediriso UK.

Sestanek na terasi "The home of Edirisa"

Sestanek na terasi “The home of Edirisa”

Organiziranje takega sestanka je v Ugandi prav poseben podvig, saj je potrebno iti osebno na vsako šolo in prositi ravnatelja za dovoljene, da sme dijak v mesto na sestanek. V pisni vlogi je bilo potrebno napisati namen izhoda, kdaj naj dijak zapusti internat in uro, do katere se bo vrnil.

Je pa poleg neskončnega čakanja bila to tudi priložnost za pogovor z ravnatelji in učitelji, lahko pogledaš v razrede in v spalnice in si ustvariš bolj jasno predstavo, kakšno je življenje dijakov, ki so 6 let praktično zaprti v teh izobraževalnih ustanovah in gredo domov le v času počitnic, ko jih čaka delo na polju.

Naši sponzorji prispevajo šolnine za 11 dijakov, ki obiskujejo 6 različnih srednjih šol v mestu Kabale. Letni prispevek je 360 eur.

Srečanje z dekleti srednje šole "Brainstorm"

Srečanje z dekleti srednje šole “Brainstorm”

Dijaki so povedali, da je bilo prilagajanje v prvem letniku težko, saj je bilo njihovo znanje angleščine slabo in so zato težko spremljali pouk, zdaj pa je za večino prav angleščina najljubši predmet.

Največ (7) dijakov je zdaj v drugem letniku, njihov uspeh pa je žal  še vedno podpovprečen. To je razumljivo, saj prihajajo iz podeželskih šol, zdaj pa se njihovo znanje meri s tistimi, ki so prišli tudi iz mestnih in zasebnih osnovnih šol, kjer je raven znanja bistveno boljša.

Dogovorili smo se, da bodo v vsakem obdobju uspeh vsaj malo izboljšali, mi pa bomo najboljše ob koncu leta tudi nagradili.

Razred je tudi prostor, kjer se učijo po pouku in pišejo naloge

Razred je tudi prostor, kjer se učijo po pouku in pišejo naloge

Dijaki višjih letnikov so bolj uspešni in že razmišljajo o študiju in o tem, kje bodo dobili sredstva zanj.

Nad pogoji šolanja in bivanja, ki so za nas nepredstavljivi, se nihče ne  pritožuje. Vsi so veseli, da jim je bila dana možnost izobraževanja in nadvse hvaležni ljudem, ki zanje plačujejo šolnino.

Marta

Komentiraj

Kolesarjenje za dober namen

Tokrat je Edirisa UK, ki jo uspešno vodi Sheila Windgridge, ob jezeru Bunyonyi gostila prav poseben dogodek. Skupina dvanajstih kolesarjev (6 žensk in 6 moških) iz Anglije je v štirih dneh prekolesarila 300 km čez hribe, v glavnem po stranskih poteh,  iz Kigalija v Ruandi do jezera Bunyonyi v Ugandi.

Kolesarji na cilju

Kolesarji na cilju

Zadovoljstvo

Zadovoljstvo

Namen je bil zbiranje denarja za novo ambulanto, ki jo Edirisa UK gradi na bližnjem otoku in je že pod streho.  Od majhne belo pobeljene hiške iz vej in blata, ki je nekaj let služila študentom  Medicinske fakultete Ljubljana – bodočim zdravnikom,  za ambulante, lekarno in nadvse skromen dom, se je te dni poslovila še zadnja 6-članska ekipa, ki je tukaj delala tri mesece.

Akcija zbiranja denarja je bila uspešna, saj je vsak udeleženec zbral od 3 do 5 tisoč funtov. Prebivalci  okrog jezera bodo težko pričakovali naslednjo  ekipo, ki bo delala že v novih prostorih. V zadnjih letih se je njihova brezplačna ambulanta  dodobra uveljavila in utrdila ugled Edirise in Slovenije med tukajšnjim prebivalstvom.

Ambulanta - prej

Ambulanta – prej

Nova ambulanta v gradnji

Nova ambulanta v gradnji

Marta

Komentiraj

Ljudske pripovedke ljudstva Batwa

Spet knjiga! Lepa, sijoča, skrivnostna, zanimiva … Da knjiga ugleda luč sveta, preteče veliko časa, potrebno je ogromno dela, veliko potrpežljivosti, pa vendar se splača. Knjiga, ki je del projekta “Opolnomočenje ljudstva Batwa na poti k univerzalni osnovnošolski izobrazbi v Ugandi” je začela nastajati že skoraj leto nazaj, ko smo tekom delavnic začeli zbirati ljudsko izročilo, natisnjena pa je bila v začetku maja, tik pred zaključnimi predstavitvami projekta v Ugandi.

Batwa Folktales

Knjiga torej vsebuje ljudske pripovedke ljudstva Batwa. Napisana je v angleškem jeziku in jeziku rukiga. Pripovedke so pripovedovali predstavniki ljudstva Batwa, izjemne ilustracije je prispeval Martin Aijuka Depories, umetnik iz mesta Kabale, pri izboru, urejanju, prevajanju in lektoriranju pa so sodelovali še številni posamezniki.
Knjige so bile razdeljene vsem osnovnim šolam v okrožju Kabale, vsem skupnostim ljudstva Batwa, ter ostalim posameznikom in organizacijam, ki knjigo želijo prebrati. S pomočjo knjige se bodo vsi, ki jim bo knjiga prišla pod roke seznanjali s kulturo ljudstva Batwa, ohranil se bo del ljudskega izročila ljudstva Batwa, ki še ni zapisano, poleg tega pa bo knjiga pripomogla tudi k razvijanju bralne kulture. Nezanemarljiv pa je tudi ponos in prispevanje k dvigu samozavesti vseh, ki so pri nastanku knjige sodelovali, še najbolj pa predstavnikov ljudstva Batwa v skupnostih Makanga in Murambo.

Irma

Tagged , , | Komentiraj

Novička o aktivnostih projekta “Opolnomočenje ljudstva Batwa …”

Februarja je v skupnosti Murambo potekal nadaljevalni tečaj izdelovanja ročnih izdelkov. Po mnenju gospe Anne, ki je tečaj vodila, so nekatere ženske nadarjene in motivirane. Tri izmed njih so izrazile željo po dodatnem usposabljanju in predlagale, da Anno na svoje stroške obiščejo kar na njenem domu.
Usposabljanja, ki je bilo sicer namenjeno ženskam, so se udeležili tudi nekateri moški. Nadaljnje usposabljanje v kmetijstvu je bilo odloženo; G. Henry, ki naj bi izvajal delavnice, se je izkazal za  goljufa. Njegov telefon je večino časa nedosegljiv, denar za semena je porabljen, semen pa nikjer. Seveda bomo denar dobili nazaj, saj smo vključili vse razpoložljive vire v mestu. Nestrpnost je bila že v zraku, saj je deževna doba in s tem čas aktivnega kmetovanja tukaj. Na pomoč je priskočil g. Nicodemus, ki bo izvajal nadaljnje delavnice kmetovanja. Tako so v vasi Murambo šele včeraj začeli saditi krompir in vzdušje je bilo več kot pozitivno.
Irma

Kdo lahko nese več kot 70 kg težak tovor strmo po bregu navzdol ali navzgor?

Uf, zemlja je bila pripravljena v hipu!

z združenimi močmi ...

z združenimi močmi ...

Komentiraj

Še smo aktivni

Glede na spletno stran, je mogoče sklepati, da se nič kaj dosti ne dogaja ne v Sloveniji, ne v Ugandi.
V resnici pa smo v Sloveniji, tako kot vedno, aktivni in pridno izvajamo delavnice, v Ugandi srednješolci začenjajo z novim šolskim letom, kar prinaša kup obveznosti in hvala vsem sponzorjem, brez katerih 14 dijakom iz socialno šibkejših družin, ne bi bilo omogočeno obiskovanje šole.

Tudi aktivnosti projekta za opolnomočenje ljudstva Batwa tečejo naprej. Tečaj kmetovanja je lepo uspel, a potrebno bo nadaljevati. Prav tako je bil prekratek tečaj izdelovanja ročnih izdelkov. Čeprav so se predvsem v skupnosti Murambo pohvalili, da so ob prodaji teh izdelkov že zaslužili, bo v prihodnje organiziran še nadaljevalni tečaj.

foto: Alma Rogina

foto: Alma Rogina

In še: dokumentarni film o ljudstvu Batwa, katerega pripravlja Edirisa Ltd, je tudi skoraj končan.

Pa to še zdaleč ni vse; problem je le v tem, da več delamo in manj pišemo 😉

Irma

Komentiraj

Vabilo

VABILO NA PREDSTAVITEV DELOVANJA DRUŠTVA EDIRISA SLOVENIJE

KDAJ: V ČETRTEK, 24.11.2011 OB 19.00
KJE: V KAVARNI GRAND HOTELA UNION (MIKLOŠIČEVA 1, LJUBLJANA)

 Društvo Edirisa Slovenije vljudno vabi na predstavitev delovanja društva:
– Sodelovanje s slovenskimi šolami, vrtci itd.
– Sodelovanje in podpora osnovnih šola in vrtcev v Ugandi
– Podpora srednješolcev v Ugandi
– Predstavitev razvojnih projektov, ki jih v zadnjih treh letih društvo izvaja ob finančni podpori MZZ RS:
– Sposobnost branja – okno do znanja
– Knjižnica – temelj bralne kulture in vir znanja
– Opolnomočenje ljudstva Batwa na poti k univerzalni osnovnošolski izobrazbi v Ugandi

Vljudno vabljeni!

Komentiraj

Na kratko o delavnicah s predstavnicami ljudstva Batwa

Več o ozadju tekočega projekta »Opolnomočenje ljudsva Batwa na poti k univerzalni osnovnošolski izobrazbi v Ugandi« si lahko preberete pod zavihkom projekti, tokrat pa le nekaj utrinkov z delavnic, ki so bile izvedene za ženske predstavnice ljudstva Batwa v skupnostih Makanga in Murambo v okrožju Kabale na JZ Ugande.

foto: Alma Rogina

foto: Alma Rogina

Spet smo se osredotočali na ljudsko izročilo. Bogato znanje, ki ga ženske imajo ni nikjer zapisano. Prav vseh skrivnosti, ki smo jih hoteli izvedeti, nam žal niso hotele povedati, so se pa zato toliko bolj izkazale pri pripovedovanju zgodb, pri petju, plesu ipd. Zaradi vzdušja, pa tudi zaradi prave kulturne izkušnje, tako predstavnic ljudstva Batwa, pa tudi ljudstva Bakiga in predstavnic Slovenije, smo se tudi me (tri Slovenke) predstavile z našimi ljudskimi pesmimi, ljudskimi plesi in skromno ugotovile, da žal v teh rečeh našim kolegicam iz Ugande (predvsem predstavnicam ljudstva Batwa) ne pridemo niti do kolen.

Zbrano ljudsko izročilo bo objavljeno v knjigi, seveda pa je do knjige še dolga pot, ki bo zaključena v prvi polovici naslednjega leta.

Poleg ljudskega izročila smo tekom delavnic želeli tudi, da ženske spregovorijo o svojih problemih, željah itd. In ker imajo ženske tudi glavno vlogo pri vzgoji otrok in skrbi za njihovo šolanje (glavni cilj projekta je spodbujanje aktivnega obiskovanja OŠ), smo iskali poti in načine, ki bi bile zanje tudi dolgoročno donosne. Več o tem pa naslednjič.

Irma

Komentiraj

Prostovoljstvo v Ugandi

Od 1.02.2011 je Društvo Edirisa Slovenije enakopraven partner Edirise UK. Obe organizaciji sta zdaj ločeni od družbe Edirisa Ltd (gostinstvo, turizem in multimedia), ki jo še naprej vodi Miha Logar.

Društvo Edirisa Slovenije samo odloča o porabi zbranega denarja za šolarje in samostojno vodimo svoje razvojne projekte. Sodelujemo v pripravi programov Edirise UK Uganda (nekdaj Smiles) in v njih sodelujemo kot partnerji. Zaradi boljšega pregleda in organizacije je tudi prostovoljstvo zdaj vodeno na enem mestu. Tudi prostovoljci iz Slovenije se prijavijo na naslovu www.edirisa.org.uk, nato pa jih povežejo z nami.

Prostovoljci izvajajo dodatne aktivnosti v knjižnici

Področje dejavnosti, v katerih lahko sodelujete, se kar naprej širi, tako da vsak lahko najde kaj zase.

Več o tem si preberite pod zavihkom Prostovoljstvo.

Komentiraj

Osnovne šole v okrožju Kabale so prejele knjigi z ljudskim izročilom ljudstva Bakiga

Kar dolga pot je bila potrebna, preden sta knjigi z ljudskim izročilom končno prispeli tja, kamor sta bili namenjeni – v 308 državnih OŠ v okrožju Kabale: vsaka šola je dobila po 15 oz. 12 izvodov posamezne knjige.

Navdušenje nad knjigama ni veliko samo med nami, predstavniki Društva Edirisa Slovenije in Edirise Smiles CBO iz Ugande, temveč tudi med učitelji, učenci, Uradom za šolstvo ter nanazadnje med dijaki, ki so prispevali zgodbe za knjigi.
Vsem se knjige zdijo privlačne, zanimive, najboljše pa je gotovo, da zgodbe opisujejo okolje, ki ga poznajo ter da cela knjiga, ki je namenjena najmanjšim otrokom (kartonka) na zanimiv in enostaven način opisuje nastanek jezera Bunyonyi, privlačne ilustracije pa dodajo še poseben čar.
Obe knjigi sta torej od začetka do konca nastajali v Ugandi, kar je dokaz, da ni nujno, da lepe, zanimive in nenazadnje kvalitetne knjige prihajajo le od zunaj.

Navdušenje dijakov, katerih zgodbe so objavljene v knjigi

Irma

Komentarji so izklopljeni za Osnovne šole v okrožju Kabale so prejele knjigi z ljudskim izročilom ljudstva Bakiga