Knjižnica – temelj bralne kulture in vir znanja

Namen projekta, ki je nadaljevanje in nadgradnja projekta »Sposobnost branja – okno do znanja« je: omogočiti otrokom v okrožju Kabale (Uganda) kvalitetnejše izobraževanje in vzpostaviti knjižnice kot izobraževalna središča oz. vir znanja.

Cilji projekta:
–          usposobiti učitelje za razvijanje bralne kulture
–          omogočiti učiteljem in  učencem pa tudi širšim lokalnim skupnostim dostop do knjig/učbenikov oz. potrebnih informacij
–          ohranjati lokalni jezik.

Rezultati projekta so torej:
–          4 delujoče šolske knjižnice z usposobljenimi knjižničarji
–          24 dodatnih državnih osnovnih šol s potrebnim gradivom za poučevanje lokalnega jezika in učitelji, ki znajo znanja lokalnega jezika prenašati naprej
–          dve otroški knjigi z ljudskim izročilom domačih avtorjev (prva za bralce začetnike, druga za večje otroke). Knjigi sta napisani v lokalnem jeziku in angleščini.

Projekt je bil izveden v letih 2010 in 2011; v sodelovanju z MZZ, MJU in SVLR; sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata Uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Kontakt: Irma Šinkovec (vodja projekta) irma2s@hotmail.com
Marta Satler marta.staler@gmail.com

OZADJE PROJEKTA OZ. NADALJEVANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI IZ LETA 2009

Letošnji projekt (v nadaljevanju »2. projekt«) je nadaljevanje aktivnosti projekta Sposobnost branja – okno do znanja (v nadaljevanju »1. projekt«), zato je več o bralni kulturi in ozadju projekta mogoče najti pod zavihkom Sposobnost branja – okno do znanja.

Tekom aktivnosti 1. projekta se je pokazala velika želja in potreba po knjigah. Izkazalo se je, da imajo otroci radi knjige, radi poslušajo pravljice, radi berejo, v dostopnosti šolskih učbenikov pa vidijo prednost, saj lahko šolsko snov utrjujejo tud doma.

Aktivnosti 2. projekta, so neposredno izpeljane iz aktivnosti 1. projekta:

1. Šole, s katerimi smo sodelovali (številne delavnice za razvijanje bralne kulture za otroke, učitelje in starše), so izrazile željo po šolski knjižnici.
Ureditev šolske knjižnice zajema vse aktivnosti od priprave prostorov, knjižnih polic, ureditev, žigosanje in kodiranje knjig, nakup novih potrebnih knjig in skozi delavnice z učitelji vzpostaviti sistem delovanja knjižnice (sistem izposoje, urniki, druge aktivnosti znotraj knjižnice ipd.).

2. V okviru 1. projekta so bile izpeljane delavnice za enega predstavnika iz vsake OŠ v mestu Kabale. Izrazili so željo po delavnicah za celoten učiteljski zbor na vsaki posamezni šoli, zato se tekom letošnjega projekta izvajajo 3-urne delavnice v 24-ih OŠ v mestu Kabale.

3. Pogosto je bilo omenjeno pomanjkanje literature v maternem jeziku – jeziku rukiga. Prav tako, se pogosto govori, da imajo knjige, ki pridejo iz tujih dežel, otrokom neznano vsebino in torej niso najbolj primerne za začetne korake razvijanja bralnih navad pri otrocih. Kot prvi stik s knjigo je namreč najbolj primerna vsebina, ki se nanaša na otrokom poznano področje in, če je le mogoče v njihovem maternem jeziku.
Iz omenjenega razloga, stia bili zdani dve knjigi z ljudskim izročilom ljudstva Bakiga, in sicer v jeziku rukiga in v angleščini. Prva knjiga je namenjena bralcem začetnikom, medtem ko je druga namenjena višjim razredom osnovne šole. Knjigi sta obenem pomembno orodje za razvijanje bralne kulture ter ohranjanje in promocijo lokalnega jezika in kulture.

IZVEDBA PROJEKTA

1. Vzpostavitev delovanja štirih šolskih knjižnic

Tekom projekta so bile v štirih osnovnih šolah (Bufuka PS, Kyabahinga PS, Ryabirengye PS, Njakasiru PS), s katerimi sodeluje Edirisa Smiles CBO vzpostavljene šolske knjižnice.

Kaj je sploh potrebno, da šolska knjižnica začne delovati?

Da obstaja želja in potreba po šolskih knjižnicah smo se prepričali že v času izvajanja 1. projekta. Vse šole so tudi že razpolagale s primerni prostori (razredi), ki jih je bilo potrebno preurediti v knjižnico. Tako je bilo najprej treba prostore počistiti, prepleskati, naročiti knjižne police in nekaj klopi oz. kar se je izkazalo za potrebno, potem pa prinesti vse knjige, ki so bile doslej shranjene v ravnateljevem kabinetu ali kje drugje in žal niso služile svojemu namenu. Učitelji so napisali še seznam knjig (predvsem učbenikov), ki jih nujno potrebujejo pri pouku in le-te so bile kupljene in dostavljene knjižnicam. Sledile so delavnice za učitelje skozi katere sta se po dva učitelja iz vsake šole usposobila za vodenje knjižnice (izposoja gradiva, urejanje knjig na police, izvajanje aktivnosti za razvijanje bralne kulture itd.). Dela je bilo precej, saj je bila vsaka knjiga opremljena z žigom šole in svojo številko, knjige, ki so bile že nekoliko raztrgane, pa zalepljene. Uredili smo vse potrebno za vodenje evidence izposoje knjig, naredili urnik odprtja knjižnice in načrtovali delo v prihodnje. Pri vsem tem je potrebno omeniti neprecenljivo pomoč vaščanov, učiteljev, učencev in prostovoljcev pri pleskanju razreda, urejanju, nošenju, lepljenju knjig itd.

Vestno urejanje knjig

Na koncu so bile knjižnice predstavljene vsakemu razredu posebej. Otroci so ob prvem obisku knjižnice spoznali način razvrstitve knjig, obnovili so znanje, kako je treba s knjigami ravnati ter druge nujne stvari, ki zadevajo obnšanje v knjižnici in optimlno uporabo knjižničnega gradiva. V naslednjih dneh, ko so učitelji začeli izposojati knjige otrokom, se je ponovno potrdilo, da je knjižnica v šoli dobrodošla in nujno potrebna. Otroci so z veseljem listali knjige in si jih izposojali na dom, pri tem pa vneto pazili, da so knjigo položili na mesto, kjer so jo dobili.

Knjižnica v OŠ Ryabirengye

Knjižnica v OŠ Ryabirengye

2. Delavnice za vse učitelje 24-ih OŠ v mestu Kabale

V 24 državnih osnovnih šolah v mestu Kabale je bila izpeljana po ena triurna delavnica za vse učitelje, poleg tega pa je bilo vsaki šoli podarjenih še nekaj knjig s pomočjo katerih bo lažje in bolje potekal pouk lokalnega jezika rukiga.

Gavna tema delavnic je bila bralna kultura, kaj le-ta sploh zajema, kako jo razvijati, katere prednosti prinaša sposobnost branja, na praktičnem primeru je bil pokazan primer, kako otroke spodbujati k ustvarjalnem pisanju, dotaknili smo se učnih metod, ki jih omogočajo knjige oz. besedilo, zakaj se nekateri lažje učijo ob pisnem gradivu ipd. Spregovorili smo tudi o pomenu ohranjanja maternega jezika, na koncu pa naredili še temeljiti »brainstorming« o uporabljanju knjig pri pouku.

Delavnica za učitelje v eni izmed OŠ (Kigezi HS PS) v mestu Kabale
Delavnica za učitelje v eni izmed OŠ (Kigezi HS PS) v mestu Kabale

3. Ljudsko izročilo ljudstva Bakiga, zbrano v dveh knjigah za otroke – pomembno orodje za razvijanje bralne kulture ter ohranjanje lokalnega jezika in kulture

Na prvi pogled enostavno in zanimivo delo, se je sicer res izkazalo kot nadvse zanimivo, a še zdaleč ne kot enostavno.
Za zbiranje ljudskega izročila ljudstva Bakiga so bila izdelana podrobna navodila, katera so prejeli dijaki šestih srednjih šol v okrožju Kabale. Po razlagi, kaj se od njih sploh pričakuje, so na srečo sledile tritedenske počitnice, med katerimi so dijaki lahko v svojem domačem okolju raziskovali in vprašali svoje starše, stare starše, tete in druge vaščane po zanimivih zgodbah. S tem so bili dijaki spodbujeni k raziskovanju svoje lastne kulture, na ta način so razvijali sposobnosti kreativnega pisanja in raziskovanja. Dejstvo pa je tudi, da delo, ki ga opraviš sam veliko bolj ceniš.
Ob koncu počitnic je bilo potrebno še nekaj spodbude, da so vse zgodbe prispele nazaj, potem pa se je pričelo zbiranje in urejanje najboljših zgodb. To delo je bilo v večji meri zaupano ugandskim učiteljem in profesorjem, ki jim kultura in s tem ljudsko izročilo ljudstva Bakiga veliko pomeni. Ilustracije za knjigo, namenjeno otrokom višjih razredov OŠ je prispeval slikar iz Kabale-ja g. Ssajjabbi Edward Kamugisha, ki trenutno razstavlja svoja dela v ZDA, ilustracije za drugo knjigo pa Martin Aijuka Depories, ki je prispeval ilustracije že za knjigo “Hišica z dvema oknoma” izdano v okviru 1. projekta. Po dolgotrajnem iskanju ustreznega tiskarja, je najboljšo ponudbo ponudila tiskarna na univerzi Makerere v Kampali (Uganda). Čeprav je bilo o tiskanju knjig v Ugandi izraženih veliko dvomov, smo se za tiskanje v Ugandi odločili z namenom, da dokažemo, da so tudi stvari, ki nastanejo v Ugandi zanimive in kvalitetne, ter da ni vredno hvale zgolj tisto, kar prihaja od zunaj.
Obe knjigi so prejele vse OŠ v okrožju Kabale. Zanimanje je veliko in navdušenje dijakov ob njihovi prvi objavi v knjigi nepopisno!

Vse aktivnosti projekta bodo pripomogle tudi h kasnejšemu poseganju po knjigah in bo navada branja tudi na ugandskem podeželju bolj razširjena, saj bo »tisti, ki ne bo znal brati, razumeti prebranega ipd., prikrajšan za marsikatero priložnost«.

Več o projektu si lahko preberete na blogih:

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s